Filosofia:episteeminen logiikka

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

episteeminen logiikka

episteeminen logiikka
Definition intensionaalisen logiikan ala, joka tutkii tietämis- tai uskomisväitteiden logiikkaa siten, että propositioihin kohdistuva tietäminen ja uskominen tulkitaan modaalioperaattoreiksi
Explanation Episteemisessä logiikassa tutkitaan tietämistä ja uskomista ilmaisevia väitelauseita ja pyritään antamaan aksiomaattinen esitys näiden käsitteiden logiikalle. Episteemisellä logiikalla voidaan viitata myös pelkkään tietämisen logiikkaan, jolloin uskomisen logiikkaa kutsutaan doksastiseksi logiikaksi. Episteeminen logiikka syntyi, kun havaittiin että modaalilogiikan välttämättömyysoperaattori voidaan tulkita tietämiseksi tai uskomiseksi, KaA: agentti a tietää että A ja BaA: agentti a uskoo että A. Episteemisen logiikan tärkeimpiä kehittäjiä ovat olleet suomalaiset Georg Henrik von Wright (1916-2003) ja Jaakko Hintikka (1929-).

Equivalents

epistemic logicenglanti

Related Concepts

Sources

RantalaV&VirtanenA

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 3.3.2021: Filosofia:episteeminen logiikka. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:episteeminen logiikka.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →