Filosofia:deduktiivis-nomologinen selitysmalli

  Tieteen termipankista

  deduktiivis-nomologinen selitysmalli

  deduktiivis-nomologinen selitysmalli
  Määritelmä Hempelin kehittämä tieteellisen selityksen malli
  Selite Carl Gustaf Hempel (1905-1997) kehitti deduktiivis-nomologisen mallin tieteellisille selityksille, ja sitä on usein kutsuttu myös peittävän lain malliksi. Siinä väite katsotaan selitetyksi kun se voidaan dedusoida yleisistä tieteellisistä laeista tai lain kaltaisista väitteistä, joita kutsutaan peittäviksi laeiksi.

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  BagginiJFoslP2013

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Filosofia:deduktiivis-nomologinen selitysmalli. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:deduktiivis-nomologinen selitysmalli.)