Filosofia:antinomia

From Tieteen termipankki

antinomia

antinomia
Definition kahdesta näennäisen virheettömästä mutta vastakkaisiin johtopäätöksiin päätyvästä argumentista muodostuva pari
Explanation Antinomia tarkoittaa yleisemmässä merkityksessä kahta pätevää argumenttia, jotka johtavat ristiriitaisiin johtopäätöksiin. Teknisemmässä kielenkäytössä antinomia viittaa yleensä nimenomaan Kantin osoittamiin paradokseihin, joissa on kyse siitä, että tarkastellaan asiaa, joihin järjen käsitteet eivät sovellu. Sana tunnetaan erityisesti Kantin puhtaan järjen antinomioita koskevasta esityksestä Puhtaan järjen kritiikin dialektiikkaa tutkivassa osassa. Sana dialektiikka viittaa Kantilla sellaisiin järjen luonnostaan puhtaiden ymmärryskäsitteiden pohjalta tekemiin illusorisiin päättelyihin jotka johtavat järjen ristiriitaan itsensä kanssa. Antinomiat ovat tällaisia järjen ristiriitoja ja syntyvät järjen pohtiessa kosmologisia kysymyksiä.
Kant luettelee neljä antinomiaa. Näistä ensimmäinen koskee maailman ikuisuutta, toinen aineen jakautumista äärettömän tai pienimpiin osiinsa, kolmas determinismin ja inhimillisen vapauden välistä ristiriitaa, ja neljäs absoluuttisen välttämätöntä oliota (Jumalaa).
Kantin mukaan ihminen ajautuu luonnostaan ristiriitoihin pyrkiessään ulottamaan puhtaat ymmärryskäsitteensä koskemaan myös maailmaa sinänsä. Pääosa perinteistä metafysiikkaa rakentuukin Kantin mukaan dialektiselle päättelylle, ja pääosa spekulatiivista kosmologiaa ajautuu myös antinomioihin. Osoittamalla rajat, joiden ulkopuolelle järjen ei pidä yrittää soveltaa ymmärryskäsitteitään, Kant halusi tehdä metafysiikan tieteenä mahdolliseksi ja osoittaa, miten antinomiat voidaan tehdä vaarattomaksi.
Additional Information ks. myös antinomia kirjallisuudentutkimuksessa

Equivalents

antinomyenglanti
antinomiaespanja
antinomiaitalia
antinomieranska
antinomiruotsi
Antinomiesaksa

Related Concepts

Sources

RaatikainenP1997, KorkmanYrjönsuuri1998

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 28.3.2023: Filosofia:antinomia. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:antinomia.)