Esittävät taiteet:naturalismi

From Tieteen termipankki

Tällä käsitteellä ei ole otsikon muodostavia nimityksiä.

Definition 1. 1880-90-luvuilla vaikuttanut taiteellinen liike 2. tyyli, joka pyrkii tuottamaan todellisuutta valokuvantarkasti
Explanation

Kuten muissakin taiteissa naturalismi pyrki kaunistelemattomaan totuuden esittämiseen, ja se ilmaantui realismin rinnalle aikana, jolloin vaikutti positivismi ja usko tieteeseen - yhteiskuntaa tarkasteltiin luonnontieteen tutkijan otteella. Naturalistisen draaman kiinnostuksen kohteena olivat henkilöhahmot, perimä ja ympäristö. Determinismi oli vallalla, ja ihminen ymmärrettiin ympäristönsä tuloksena. Keskeinen vaikuttaja oli kirjailija ja journalisti Émile Zola, jonka teos Le Naturalisme au Théâtre ilmestyi 1881. Siinä hän hyökkäsi Pariisin teattereissa vallinnutta suuntaa vastaan (melodraama, farssit ja pukudraamat). Zola oli kiinnostunut erityisesti alempien sosiaaliluokkien henkilöanalyyseistä. Myöhemmin Zolalle ominainen tieteellinen tutkijanäkökulma väistyi ja naturalismi alkoi tarkoittaa äärimmäistä, hyvin synkkää realismia. Ranskassa naturalismi keskittyi Théâtre Libreen, jonka perustaja oli Zolan ystävä, ohjaaja André Antoine. Zolan ohella mainitaan usein mm. Ibsen, Becque, Strindberg, Hauptmann ja Gorki. Naturalistinen näyttelemisen tyyli pyrki tuottamaan illuusion ja mimeettisen vaikutelman toisesta todellisuudesta, jota yleisö katsoi ns. neljännen seinän läpi. Näyttelijä identifioitui roolihahmon kanssa. Naturalistiseen esityksen estetiikkaan kuului miljöön ja lavstuksen todenmukaisuus. Myös muut yksityiskohdat, puvustus ja tarpeisto, olivat mahdollisimman aitoja ja tarkkoja. Ne paitsi tukivat näyttelijätyötä myös loivat "autenttista" miljöötä. Totuudenmukaisuuden vaatimus ulottui myös kieleen. Runomitan sijaan käytettiin kieltä, jossa oli murteita ja tyylejä, ja jotka olivat tyypillisiä tietylle sosiaaliluokalle. Pavisin (1998) mukaan naturalismissa näyttelijä loi vaikutelman, että sanat ja kirjallinen rakenne vastasivat roolihahamon psykologiaa ja ideologiaa ja tekstin kirjallinen tai poeettinen rakenne eivät saaneet huomiota. Näin porvarillinen taide-estetiikka ja psykologisuutta painottava ilmaisu peittivät näyttämöllepanon merkityksiä.

Naturalismi väistyi 1900-luvun alussa, kun uusia kokeiluja alettiin tehdä symbolismin parissa. Kuitenkin Pavisin mukaan naturalistisen kuvaustavan voidaan ajatella olevan läsnä vielä nykyäänkin, sillä tyylipiirre vaikuttaa esimerkiksi saippuaoopperoiden näyttämöllepanossa.
Additional Information ks. naturalismi filosofiassa, naturalismi kirjallisuudentutkimuksessa ja naturalismi estetiikassa

Sources

PavisP1998, LawJ2011, Seppälä&Tanskanen2010, ChambersC2002

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.3.2023: Esittävät taiteet:naturalismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Esittävät taiteet:naturalismi.)