Esittävät taiteet:realismi

From Tieteen termipankki

realismi

realismi
Definition todenmukaisuuteen pyrkivä tyylisuuntaus
Explanation

1800-luvun lopulla syntynyt realistinen teatteri pyrki tarkkaan ja uskottavaan kuvaukseen tavallisten ihmisten elämästä, ja aiempi romanttinen tyyli nähtiin keinotekoisena. Realismin taustalla vaikuttivat laajemmat yhteiskunnalliset muutokset. Suomalaisessakin teatterissa ja draamassa realismi ja naturalismi usein limittyvät. Kuten muissakin taiteissa, realismi syntyi vastareaktiona romantiikalle. Enää ei pyritty kauneuteen ja harmoniaan vaan totuuden kuvaamiseen objektiivisesti, mikä tarkoitti myös yhteiskunnallisten epäkohtien kuvaamista. Tyylinmurros romantiikasta realismiin tapahtui hieman myöhemmin kuin kirjallisuudessa eli vasta 1870-luvulla, jolloin myös draamassa siirryttiin nykyaikaisiin aiheisiin. Keskeisenä tekijänä oli realistisen draaman isänä pidetty Henrik Ibsen (mm. Nukkekoti, 1879), jonka myötä myös keskiluokan elämä tuli draaman aiheeksi. Toinen tyylinmurrokseen vaikuttanut seikka oli pienteatteriliikkeen synty, erityisesti André Antoinen johtama Théâtre Libre (1887-1896), jossa esitettiin mm. Zolan, Ibsenin, Strindbergin, Hauptmannin ja Tolstoin näytelmiä. Realismi toi muutoksia teatterin kaikille osa-alueille esim. ohjaajan- ja näyttelijäntyöhön ja skenografiaan. Paatoksellisen ja deklamoivan ilmaisun sijaan realismi tarkoitti näyttelijäntyössä pienieleisyyttä ja luonnollisuutta verrattuna vanhaan ns. suureen tyyliin. Realismia näyttelijäntyössä kehitti menetelmäksi venäläinen Konstantin Stanislavski. Keski-Euroopassa vaikuttanut Meiningenin herttuan seurue (1874-1890) esitti historiallisia draamoja, mutta uutta oli panostus ensembletyöskentelyyn, pitkät harjoitusajat sekä skenografian äärimmäinen tarkkuus. Nämä ihanteet vaikuttivat myös Suomalaisen Teatterin johtajan Kaarlo Bergbomin ohjaajantyöhön erityisesti 1880-luvulla.

1800-luvulla teattereissa yleistynyt kaasuvalo, ja vuosisadan lopulta alkaen myös sähkövalo, muuttivat teatteria. Valaistuksen kehitys paljasti maalattujen tyyppikulissien epäluonnollisuuden. Realismin myötä lavastuksessakin pyrittiin todenmukaisuuteen, ja laatikkolavastus yleistyi. Näyttämölle tuli maalattujen kulissien sijaan ovia ja tuoleja sekä oikeita esineitä kuten kattiloita. Paitsi henkilöhahmojen kielessä, myös puvustuksessa pyrittiin mahdollisimman suureen ”autenttisuuteen”.
Additional Information ks. realismi kirjallisuudentutkimuksessa, realismi filosofiassa ja realismi estetiikassa

Equivalents

realismenglanti
réalismeranska
realismruotsi

Related Concepts

Sources

Seppälä&Tanskanen2010, LawJ2011

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 5.2.2023: Esittävät taiteet:realismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Esittävät taiteet:realismi.)