Clean Energy Research:complex system

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

complex system

complex system
Definition Itsenäisistä, keskenään vuorovaikutuksessa olevista osista koostuva järjestelmä, joka palautesilmukoiden kautta tuottaa orastavaa (emergenttiä) käyttäytymistä.
Definition (en) Complex systems are systems composed by many individual but interacting elements that through feedback loops show robust emergent behaviour.
Explanation

Monimutkaisia eli kompleksisia järjestelmiä löytyy niin luonnosta kuin teknisistä järjestelmistäkin. Huomiotaherättävintä niissä on järjestelmä tuottama käyttäytyminen tai toiminta, jota ei voi palauttaa järjestelmän osiin. Kokonaisuus on siis enemmän, tai jotain muuta, kuin osien summa. Monimutkaiset järjestelmät ovat yleensä hyvin dynaamisia ja pienet, paikalliset häiriöt tai muutokset voivat johtaa koko järjestelmän muuttumiseen. Tästä syystä monimutkaisten järjestelmien toimintaa on vaikea ennustaa.

Sähköjärjestelmä on jo sinänsä monimutkainen järjestelmä koska siinä on useita toimijoita vuorovaikutuksessa keskenään, sekä fyysisellä tasolla (sähköverkko) että taloudellisella tasolla (sähkömarkkinat). Kun nykyisestä sähköverkosta siirrytään älysähköverkkoon lisääntyy osien ja niiden välisen vuorovaikutuksen määrä, ja sitä myötä järjestelmän kompleksisuus.
Explanation (en)

Complex systems are found in various places in nature as well as in technical systems. The most striking quality of them is that they show global behaviour that is not intended by any of the elements. In other words the whole is more than the sum of the elements. Complex systems often show a very dynamic behavior as small, local disturbances can lead to global changes. This property also makes complex systems very hard to forecast.

The electricity system is already a complex system as it consists of many players interacting in a physical way (the power grid) and a financial way (the electricity market). However the process of transforming the grid to a smart grid, will add even more elements and ways of interacting to the system.

Equivalents

kompleksinen järjestelmäsuomi
monimutkainen järjestelmäsuomi

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 28.9.2021: Clean Energy Research:complex system. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Clean Energy Research:complex system.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →