Biologia:avainlaji

  Tieteen termipankista

  avainlaji

  Esimerkiksi haapa (Populus tremula) on avainlaji, josta riippuvaisten eläinten määrä on suuri. Haavikoiden vähentyminen Suomessa on johtanut siihen, että suuri joukko haavasta riippuvaisia lajeja on uhanalaisia.
  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  avainlaji
  Määritelmä ekosysteemin tai eliöyhteisön toimintaan voimakkaasti vaikuttava laji
  Selite Avainlajit ovat ekosysteemin tai eliöyhteisön toiminnan, pysyvyyden tai monimuotoisuuden kannalta keskeisemmässsä asemassa kuin muut lajit. Avainlajin kannan romahtamisen voi olettaa johtavan poikkeuksellisen suuriin muutoksiin. Usein avainlaji on runsaslukuinen ekosysteemissän. Toisinaan kuitenkin myös harvalukuinen, tavallisesti suurikokoinen laji, voi olla avainlaji.

  Erikieliset vastineet

  key speciesenglanti (English)
  keystone speciesenglanti (English)
  especie claveespanja (español)
  sleutelsoorthollanti (Nederlands)
  nyckelartruotsi (svenska)
  Schlüsselartsaksa (Deutsch)
  Schlüsselspeziessaksa (Deutsch)
  nøglearttanska (dansk)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  BS2001, SLT2006

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.6.2024: Biologia:avainlaji. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Biologia:avainlaji.)