SLT2006

    From Tieteen termipankki

    Suomen luontotieto. Päätoimittaja Juha Valste. WS Bookwell Oy, Porvoo 2006.