Arkeologia:tyyppi

  Tieteen termipankista

  tyyppi

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  tyyppi (suositeltu)
  Määritelmä typologiaan kuuluva kategoria, joka edustaa tiettyjen ominaisuuksien ja kriteerien yhdistelmää
  Selite

  Tyyppi on typologian tekijän luoma konstruktio, joka saa merkityksensä tietyn typologisen luokituksen osana ja suhteessa muihin luokittelussa rajattuihin tyyppeihin. Tyypit voivat muuttua aineiston kasvaessa ja tutkimuksen edetessä. Esineitä voidaan luokitella tyypeiksi esimerkiksi niiden raaka-aineen, valmistustavan, muodon ja koristelun avulla. Tyyppi on merkityksellinen arkeologisessa todellisuudessa, mutta ei välttämättä menneessä todellisuudessa. Tyyppi voi heijastaa useita tyylejä.

  Esimerkiksi arkeologisten kohteiden tyyppejä on listattu Museoviraston ylläpitämään muinaisjäännösrekisteriin, mutta rekisterin luokittelu ei ole johdonmukainen, eikä perustu systemaattiseen ja kattavaan typologiseen tutkimukseen.

  Erikieliset vastineet

  categoryenglanti (English)(vältettävä)
  typeenglanti (English)(suositeltu)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  AdamsW&AdamsE1991

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 17.7.2024: Arkeologia:tyyppi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Arkeologia:tyyppi.)