Arkeologia:tyyli

From Tieteen termipankki

Tällä käsitteellä ei ole otsikon muodostavia nimityksiä.

Definition tietyille yhteisöille tai kulttuureille ominainen "tapa tehdä"
Explanation Tyyli viittaa tietyllä artefaktiryhmällä arkeologisessa todellisuudessa olevan merkityksen lisäksi sen merkityksiin menneessä todellisuudessa: tyyli on tuotettu menneisyydessä tiedostetusti ja/tai tiedostamatta. Tyylin käsitteeseen sisältyvät myös materiaalista tyyliä tuottavat prosessit. Tyyli voi olla viestinnän, kommunikoinnin, identiteetin tai sosiaalisten suhteiden määrittelyn väline. Joitakin tietylle tyylille ominaisia piirteitä on mahdollista eritellä, mutta tyyliä ei voida tyhjentävästi jakaa attribuutteihinsa: tyyli on siis enemmän kuin osiensa summa. Arkeologinen tyyppi voi heijastaa useita tyylejä.

Sources

CarrC&NeitzelJ1995

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.3.2023: Arkeologia:tyyli. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Arkeologia:tyyli.)