Arkeologia:typologia

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

typologia

typologia (suositeltu)
Definition käsitteellinen systeemi, joka on muodostettu luokittelemalla tietty entiteettien kenttä ymmärrettävään joukkoon toisensa poissulkevia tyyppejä, tiettyjen yhteisten, typologian tarkoituksen sanelemien kriteerien mukaan
Explanation

Typologiaa rajoittavat sisäiset ja ulkoiset kriteerit: luokittelu koskee tiettyä materiaalia, joka on valmistettu ja käytetty tietyllä maantieteellisesti rajatulla alueella, tiettynä ajanjaksona. Jokaisen luokiteltavan yksikön täytyy kuulua johonkin kategoriaan, jotta typologia olisi ymmärrettävä. Yksikään objekti ei voi kuulua samanaikaisesti kahteen kategoriaan, vaan tyypeillä on oltava selvästi erotellut rajat. Kaikki typologian tyypit on muodostettava samojen muuttujien perusteella päällekkäisten määritelmien välttämiseksi, ja tyypit ovat teoreettisesti tasa-arvoisia. Perustypologia ei voi indikoida tyyppien välisten suhteiden asteita, vaikka tyypeillä on jaettuja ominaisuuksia. Minkään tyypin esiintyminen ei riipu minkään toisen tyypin esiintymisestä tai olemassaolosta.

Typologia luodaan aina jotakin tarkoitusta varten ja sitä arvioidaan sen mukaan kuinka se täyttää tarkoituksensa. Typologia ei ole siis objektiivinen kuvaus ”luonnollisista” tyypeistä, vaan typologin luoma konstruktio. Typologian tarkoitus vaikuttaa typologian muodostamisessa käytettävien muuttujien valintaan ja antaa siten merkityksen myös yksittäiselle tyypille typologian sisällä. Typologioiden muodostamista nimitetään myös typologiseksi menetelmäksi.

Related Concepts

Sources

AdamsW&AdamsE1991

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 28.1.2022: Arkeologia:typologia. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Arkeologia:typologia.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →