Arkeologia:kokonaisinventointi

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

kokonaisinventointi | totaali-inventointi

kokonaisinventointi (ehdotettu)
kohdennettu inventointi (harvinainen)
totaali-inventointi (ehdotettu)
Definition suhteellisen suppeasti rajatun alueen tai otannan tutkiminen kokonaisuudessaan ja kattavasti tutkimusalueen kaikkien arkeologisten kohteiden paikantamiseksi
Explanation Kokonaisinventoinnin kohteena voi olla esimerkiksi satunnaisotanta tutkittavasta alueesta tai luonnonympäristöllinen kokonaisuus. Kokonaisinventointiin liittyy yleensä myös erilaisia prospektointimenetelmiä, kuten pintapoiminta, kairaus, koepistot ja -kuopitus, geofysikaaliset ja -kemialliset menetelmät tai kaukokartoitusmenetelmät. Lähtökohtana voi olla suojelu ja hallinto, yksityiskohtaisen suunnittelun tarpeet tai tieteellinen tutkimuskysymys, hypoteesien testaus tai menetelmien kehittäminen.

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 28.1.2022: Arkeologia:kokonaisinventointi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Arkeologia:kokonaisinventointi.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →