Arkeologia:arkeologinen kohde

From Tieteen termipankki

arkeologinen kohde

arkeologinen kohde (suositeltu)
muinaisjäännös (vältettävä)
(vain muinaismuistolain tarkoittamiksi määritellyt suojelukohteet)
Definition kiinteästi tietyllä paikalla sijaitsevien, toisiinsa liittyvien jäännösten muodostama kokonaisuus
Explanation Termi ei sisällä tulkintoja jäännöskohteen muinaisuudesta tai muinaismuistolakiin perustuvasta suojelustatuksesta. Se viittaa jäännösten joukkoon, joiden tulkitaan kuuluvan yhteen (ajallisesti, toiminnallisesti tms.) ja muodostavan siten kokonaisuuden eli analyyttisesti rajatun kohteen. Arkeologisen kohteen määrittämistä voi kuvata osin intuitiiviseksi, osin loogiseksi päättelyprosessiksi, jossa arkeologi tulkitsee materiaalisia jäännöksiä koskevia havaintoja verraten niitä omiin kokemuksiinsa ja aikaisemmin tehtyihin yleistyksiin erilaisista jäännösten yhteenliittymistä eli kohdetyypeistä. Vaikka joidenkin tyyppien, kuten esimerkiksi röykkiöiden, voi ajatella koostuvan vain yhdestä jäännöksestä eli kivirakenteesta, on käsitteellisen eron teko jäännöksen ja arkeologisen kohteen välille tällöinkin tarkoituksenmukainen: röykkiö on jäännöksenä havaittu kivirakenne fyysisine ulottuvuuksineen, mutta arkeologisena kohteena siihen sisältyy tulkinta rakenteen synnystä ja tarkoituksesta (esim. kiuas, viljelyröykkiö, hautaröykkiö) sekä mahdollinen yhteys muihin jäännöselementteihin, kuten röykkiön alustaan, muihin rakenteisiin, löytöihin tai ihmisjäännöksiin. Se, millaisin kriteerein arkeologisia kohteita rajataan ja määritellään esimerkiksi inventoinnin yhteydessä, riippuu myös inventoinnin tarkoituksesta, tilanteesta ja kohdetyypistä.

Equivalents

archaeological siteenglanti

Related Concepts

Sources

EnqvistJ2016

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 5.2.2023: Arkeologia:arkeologinen kohde. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Arkeologia:arkeologinen kohde.)