Arkeologia:inventointi

From Tieteen termipankki

Tällä käsitteellä ei ole otsikon muodostavia nimityksiä.

Definition systemaattinen, tieteellisin menetelmin tehty tutkimus, jonka tavoitteena on tietyn maantieteellisesti rajatun alueen arkeologisten kohteiden paikantaminen, tarkastaminen, määrittely, arviointi ja luettelointi
Explanation Inventoinnissa kohteisiin kajotaan vain sen verran kuin on tarpeen kohteen luonteen määrittelemiseksi ja laajuuden rajaamiseksi. Inventointeja tehdään sekä hallinnollisista että tieteellisistä lähtökohdista. Viranomainen voi edellyttää arkeologista inventointia esimerkiksi kaavoituksen yhteydessä. Inventointiin ei tarvita tutkimuslupaa.


References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.3.2023: Arkeologia:inventointi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Arkeologia:inventointi.)