Arkeologia:kertymälöytö

  Tieteen termipankista

  kertymälöytö

  kertymälöytö
  Määritelmä löytökokonaisuus, jota yhdistää rajattu konteksti
  Selite Kertymälöytö on kokoelma löytöjä, esimerkiksi rahoja, jotka löytyvät samasta rajatusta (mutta ei suljetusta) kontekstista, esimerkiksi rakennuksen jäännöksestä, mutta jotka ovat peräisin eri ajoilta eivätkä ole joutuneet maahan samassa tilanteessa tai useinkaan tarkoituksellisesti (vrt. kätkölöytö). Kertymälöytöön kuuluvat löydöt voivat löytyä samalla kertaa esimerkiksi arkeologisten tutkimusten yhteydessä, tai useaan eri otteeseen, jolloin kertymälöytö muodostuu sarjasta yksittäislöytöjä. Yksittäislöydöt (irtolöydöt) taas ovat yksittäisiä esineitä, jotka saattavat löytyä täysin ilman arkeologisesti havaittavaa kontekstia, kun kertymälöytöön kuuluville esineille yleensä on määriteltävissä jokin yhteinen tekijä, joka on johtanut niiden päätymiseen maahan.

  Erikieliset vastineet

  hopat fyndruotsi (svenska)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  EhrnstenF2019, Ehrnsten&Kunnas-Pusa2020, GriersonP1975

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 28.2.2024: Arkeologia:kertymälöytö. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Arkeologia:kertymälöytö.)