EhrnstenF2019

    Tieteen termipankista

    Ehrnsten, F. 2019. Pengar för gemene man? Det medeltida myntbruket i Finland. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae XXVI. Helsinki: SKAS.