Ehrnsten&Kunnas-Pusa2020

    Tieteen termipankista

    Ehrnsten, F. & Kunnas-Pusa, L. 2020. Karjalan rahalöydöt – Myntfynd från Karelen. Suomen rahahistoria 2 – Maakuntainventointi / Finlands mynthistoria 2 – Landskapsinventeringen. Helsinki: Suomen Numismaattinen Yhdistys.