Arkeologia:jäännös

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

jäännös

jäännös (suositeltu)
muinaisjäännös (vältettävä)
(vain muinaismuistolain tarkoittamat suojelukohteet)
Definition päättyneen ihmistoiminnan tai ihmisen vaikutuksesta käynnistyneiden prosessien tuloksena syntyneen ja sittemmin hävinneen materiaalisen muodostelman jäljelle jäänyt osa
Explanation

Tässä määritelty käsite ei sisällä oletuksia jäännöksen muinaisuudesta ja suojelustatuksesta, vaan se kuvaa ainoastaan materiaalisten objektien arkeologisoitunutta luonnetta päättyneen ihmistoiminnan jälkinä ja siten arkeologian tieteenalan potentiaalisena tutkimuskohteena. Merkityksenanto ei siis edellytä muita tulkintoja kuin sen, että tietty aineellinen entiteetti liittyy jotenkin menneeseen ihmistoimintaan. Jonkin materiaalisen muodostelman tulkitseminen ihmisen tekemäksi ei tosin ole aina yksiselitteistä tai itsestään selvää.

Arkeologiseen tutkimusprosessiin sijoitettuna jäännös on rinnastettavissa havaintoaineistoon, jota käytetään todistusaineistona erilaisten ilmiöiden olemassaolon päättelemiseksi. Muinaisjäännösten suojelun näkökulmasta jäännös on tässä merkityksessä niin ikään havainto, joka viittaa siihen, että tietyssä paikassa saattaa sijaita suojeltavaksi kiinteäksi muinaisjäännökseksi tulkittavissa oleva arkeologinen kohde.

Jäännöksen yläkäsitteeksi on arkeologisen kohteen lisäksi mahdollista ymmärtää myös se hävinnyt kokonaisuus (ks. kohdetyyppi), esimerkiksi muinoin hylätty rakennus tai raaka-aineen valmistuspaikka, jonka jäljelle jääneitä osia jäännökset ovat. Näin ymmärrettynä nykyisyydessä havaitun jäännöksen yläkäsite edustaa arkeologisen tutkimuksen ja tulkinnan kohdetta, menneisyydessä olevaa ilmiötä, jonka olemassaolosta ja olemuksesta jäännökset havaintoina todistavat.

Hävinneen kokonaisuuden ja sitä edustavan jäännöksen välinen käsitesuhde on tällöin luokiteltavissa sekä hierarkkiseksi koostumussuhteeksi (osa ja kokonaisuus) että laajaan assosiaatioon perustuvien funktiosuhteiden kategoriaan, tietyn ajallisen etäisyyden sekä arkeologisoitumisprosessin eli erilaisten postdepositionaalisten tekijöiden yhdistämäksi alkuperäksi ja lopputuotteeksi.

Related Concepts

Sources

EnqvistJ2016, EsimerkkiE2020

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 23.10.2021: Arkeologia:jäännös. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Arkeologia:jäännös.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →