Ympäristötieteet Alakohtaiset ohjeet

  Tieteen termipankista

  Palaa

  Osana Tieteen termipankkia EnDic-ympäristösanakirja vähitellen ajanmukaistuu, ja Ympäristötieteiden aihealue kasvaa myös muulta osin. Laaja aineisto kaipaisi sisäistä luokittelua ja myös käsitesivujen välille olisi hyvä lisätä linkkejä, jotka sitoisivat lähikäsitteet toisiinsa.

  EnDic-sanakirjasta tulleissa määritelmissä sanatarkasti lainatun määritelmän lähde on ilmoitettu sen jäljessä olevissa sulkeissa. Lähdeviitteinä käytettyjen lyhenteiden sisältö käy ilmi täältä. Nimitysten yhteydessä sulkeissa esiintyvät lyhenteet ilmoittavat alan, johon termi kuuluu.
  (biokem.) – biokemia
  (biol.) – biologia
  (bot.) – botaniikka eli kasvitiede
  (ekol.) – ekologia
  (fys.) – fysiikka
  (geogr.) – geografia eli maantiede
  (geol.) – geologia
  (hydraul.) – hydrauliikka
  (hydrogeol.) – hydrogeologia
  (hydrol.) – hydrologia
  (hydrot.) – hydrotekniikka
  (jur.) – juridiikka eli oikeustiede
  (kem.) – kemia
  (limnol.) – limnologia
  (maatal.) – maatalous (agriculture)
  (med.) – medisiina eli lääketiede
  (merenk.) – merenkulku (navigation)
  (meteorol.) – meteorologia
  (mets.) – metsätalous (forestry)
  (mikrobiol.) – mikrobiologia
  (pedol.) – pedologia eli maaperätiede
  (tekn.) – tekniikka
  (tietot.) – tietotekniikka (computer technology)
  (ymp.) – ympäristöala (environmental issues)
  (YVA) – ympäristövaikutusten arviointi (EIA)
  (zool.) – zoologia eli eläintiede