Uskontotiede:uskontososiologia

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

uskontososiologia

uskontososiologia
Definition uskonnon tutkimus sosiologisesta, yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta.
Explanation Uskontososiologiassa tutkitaan uskonnon ja yhteiskunnan keskinäissuhteita. Se tarkoittaa yleensä modernisoituneen yhteiskunnan vaikutusta uskontoon, mutta myös uskonnon vaikutusta yhteiskuntaan. Uskontososiologia alkoi eriytyä yleisestä yhteiskuntateoreettisesta tutkimuksesta toisen maailmansodan jälkeen. Sitä ennen uskonto oli keskeinen yhteiskuntateorian osa, esimerkiksi Durkheimilla, Marxilla, Simmelillä ja Weberillä. Yksi tärkeimmistä uskontososiologian kysymyksistä koskee uskonnon yhteiskunnallista merkitystä. Sen heikentymistä selittäviä teorioita kutsutaan maallistumisteorioiksi. Uskontososiologiassa tarkastellaan myös uskonnollisia organisaatioita sekä yksilön asemaa niissä. Tästä esimerkkeinä ovat yhteisötypologiat ja uusien uskonnollisten liikkeiden tutkimus. Uskontososiologia hyödyntää niin laadullisia kuin määrällisiä menetelmiä.
Additional Information

Kirjoittaja: Teemu Taira


Kirjallisuutta:

Allardt, Erik 1986. Uskontososiologia. Teoksessa Juha Pentikäinen (toim.), Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta. Helsinki: Gaudeamus, 32–45.

Ketola, Kimmo, Martikainen, Tuomas & Taira, Teemu (toim.) 2018. Uskontososiologia. Turku: Eetos.References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.1.2022: Uskontotiede:uskontososiologia. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Uskontotiede:uskontososiologia.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →