Uskontotiede:narratiivinen tutkimus

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

narratiivinen tutkimus

narratiivinen tutkimus
Definition laadullisia menetelmiä, joilla eri ihmistieteiden piirissä tutkitaan kertomusten ja kerronnallisuuden roolia ja merkitystä eletylle todellisuudelle.
Explanation

Tiennäyttäjiä ovat olleet narratiivinen psykologia ja sosiolingvistiikka. Hermeneutiikan ja emansipatorisen tutkimusotteen inspiroiman ”narratiivisen käänteen” myötä narratiivin käsitettä on alettu käyttää 2000-luvulla yhä useammilla aloilla, eritoten perinne- ja yhteiskuntatieteissä. Perusajatuksena on, että ihmiset merkityksellistävät maailmaansa ja olemassaoloaan tarinallistamalla eli kehittäen ja järjestäen tietoa, muistoja, elämänhistoriaa ja identiteettiään narratiivisten mallien avulla. Myös uskonto tarjoaa tällaisia tulkintamalleja.

Vrt. narratologia erityisesti kaunokirjallisten tekstien tutkimuksessa; kokemuskerronnan tutkimus folkloristiikassa.
Additional Information

Kirjoittaja: Tuija Hovi


Kirjallisuutta:

Andrews, Molly & Corinne Squire & Maria Tamboukou (eds.) 2013. Doing Narrative Research. 2nd ed. Los Angeles: Sage.

Ganzevoort, R. Ruard & Maaike de Haardt & Michael Scherer-Rath (eds) 2014. Religious Stories We Live by: Narrative Approaches in Theology and Religious Studies. Boston: Brill.

Holstein, James A. & Jaber F. Gubrium (eds.) 2012. Varieties of Narrative Analysis. Los Angeles: Sage.

Hyvärinen, Matti & Mari Hatavara & Lars-Christian Hydén 2013. The Travelling Concepts of Narrative. Studies in Narrative 18. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Sources

Riessman2008

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.1.2022: Uskontotiede:narratiivinen tutkimus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Uskontotiede:narratiivinen tutkimus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →