Uskontotiede:markkinointi ja uskonto

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

markkinointi ja uskonto

markkinointi ja uskonto
Definition Markkinointi ja uskonto kytkeytyvät yhteen monin tavoin: ensinnäkin tavanomaisessa markkinoinnissa käytetään runsaasti uskonnollisia viittauksia. Toiseksi uskonnot käyttävät markkinointia omien intressiensä ajamiseen. Tässä käsittelen jälkimmäistä.
Explanation

Uskonnollisten yhteisöjen tai instituutioiden harjoittama markkinointi eroaa kaupallisesta markkinoinnista, sillä se pyrkii voitontavoittelun tai myynninedistämisen sijaan ensisijaisesti tuottamaan merkityksiä, edullista mainetta tai hankkimaan jäseniä.

Markkinoinnin ja uskonnon suhde on dikotominen: Toisaalta markkinoiden lainalaisuuksia pidetään usein yhteen sopimattomina uskonnollisten arvojen kanssa, mutta samalla uskonnoilla on vaihtelevia kytköksiä markkinointiin. Teoreettisissa keskusteluissa uskontojen markkinointi kytketään erityisesti kulutuskulttuuriin, markkinaistumiseen ja medioitumiseen. Myös uskonnollisuuden laaja-alaiset muutokset kytkeytyvät vahvasti näihin ilmiöihin.

Etenkin nuorehkot yhteisöt, kuten megakirkot, ovat käyttäneet runsasta markkinointia. Suomessa esimerkiksi evankelisluterilainen kirkko on kasvattanut markkinoinnin käyttöä asteittain pitkään.

Suomalaisessa uskontotieteessä on viime aikoina tutkittu esimerkiksi kirkkojen markkinaistumisdiskurssia ja brändäystä.
Additional Information

Kirjoittaja: Laura Kokkonen


Kirjallisuus:

Clark, Lynn Schofield (toim.) Religion, Media, and the Marketplace. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Einstein, Mara. 2007. Brands of Faith. Marketing Religion in a Commercial Age. New York: Continuum.

Moore, Robert L. 1994 Selling God: American Religion in the Marketplace of Culture. New York: Oxford U.P.

Stolz, Jörg (toim). 2008. Salvation goods and religious markets. Bern: Lang.

Stolz, Jörg ja Usunier, Jean-Claude. 2018. Religions as brands? Religion and spirituality in consumer society. Journal of Management Spirituality & Religion. DOI: 10.1080/14766086.2018.1445008

Sources

Gauthrie&Martikainen2013, Moberg2017, Mäki2013

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.1.2022: Uskontotiede:markkinointi ja uskonto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Uskontotiede:markkinointi ja uskonto.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →