Uskontotiede:kansanomainen uskonto

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

kansanomainen uskonto

kansanomainen uskonto
Definition uskonto tai uskonnollisuus sellaisena kuin yksilöt ja ryhmät sitä harjoittavat omassa elinympäristössään
Explanation

Kansanomaisen uskonnon (vernacular religion) käsitteen on vakiinnuttanut yhdysvaltalainen folkoristi Leonardo Primiano. Kansanomainen uskonto on uskontoa sellaisena, kun sitä harjoitetaan erilaisten yksilöiden ja ryhmien usein paikallisissa käytännöissä ja kiinteässä suhteessa kulttuuriseen, sosiaaliseen ja ekologiseen ympäristöön. Kansanomainen uskonto toteutuu vaihtelevissa (valta)suhteissa uskonnollisiin oppeihin ja instituutioihin sekä ei-uskonnolliseen kulttuuriin. Se voi olla ympäristöönsä mukautuvaa, sitä haastavaa tai sille vaihtoehtoja tarjoavaa. Se ammentaa erilaisista kulttuurisista lähteistä ja vakiintuneista uskontoperinteistä tai kansanuskon käsityksistä ja rituaaleista sekä muovaa niitä. Oman aikamme kansanomaiseksi uskonnollisuudeksi on mahdollista lukea myös monet suositut ”henkisyyden” muodot.

Kansanomainen uskonto (vernacular religion) -nimitystä käytetään myös uskontotieteellisestä lähestymistavasta, jossa uskontoa tutkitaan relationaalisesta, erilaisia arkisia kielellisiä, kommunikatiivisia, rituaalisia ja kehollisia käytäntöjä painottavasta näkökulmasta. Lähestymistapa painottaa usein monitulkintaisuuden sekä vallan, luovuuden ja toimijuuden aspekteja. Kansanomaisen uskonnon käsite juontuu antropologiasta ja folkloristiikasta. Sen ohella käytetään myös lähelle tulevia, mutta osin eri painotuksia sisältäviä ja eri oppiala- ja teoriataustoista nousevia käsitteitä kuten kansanusko, populaari uskonto, eletty uskonto ja arjen uskonnollisuus.
Additional Information

Kirjoittaja: Terhi Utriainen


Kirjallisuus:

Ammerman, N. 2014. ”Finding Religion in Everyday Life”. Sociology of Religion, Vol. 75 (2): 189–207.

Illman, Ruth 2019. “Researching vernacular Judaism: reflections on theory and method” In Nordisk Judaistik/Scandinavian Jewish Studies, Vol. 30 (1): 91–108.

Elore vol 27 nro 1 (2020): Vernakulaari

James, Wendy & Douglas H. Johnson, toim. 1988. Vernacular Christianity. Essays in social anthropology of religion presented by Godfrey Lienhardt. New York: Lillian Barber Press.

Lassander, Mika 2014. Post-Materialist Religion. Pagan Identities and Value Change in Modern Europe. Lontoo: Bloomsbury.

Orsi, R. 2010. The Madonna of 115th Street: Faith and Community in Italian Harlem, 188–1950. New Haven, Conn, London, Yale University Press.

Primiano, L. 2001. “What is vernacular Catholicism? The Dignity Example” in Politics and Folk Religion, Acta Ethnographica Hungarica. 46 (1-2): 51–58.

Utriainen, Terhi 2017. “Eletty epävirallinen uskonto”. Teoksessa Uskontososiologia, toim. Kimmo Ketola, Tuomas Martikainen & Teemu Taira. Turku: Eetos: 113–124.

Related Concepts

Sources

Bowman&Valk2012, Bowman2014, Primiano1994, Utriainen2017

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.10.2021: Uskontotiede:kansanomainen uskonto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Uskontotiede:kansanomainen uskonto.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →