Uskontotiede:uushenkisyys

  From Tieteen termipankki

  uushenkisyys

  uushenkisyys
  Definition 1960- ja 1970-luvuilla länsimaisen vaihtoehtokulttuurin vaikutuspiirissä syntynyt, moninaisin tavoin ilmenevä henkisyyden muoto, jossa keskiössä ovat yksilön omat kokemukset ja jossa sekoitetaan näkemyksiä ja harjoitteita eri uskonnoista vastaamaan yksilön henkisiä tarpeita ja kehitystä nykyhetkessä.
  Explanation

  Maailmankatsomuksena uushenkisyys lainaa etenkin Aasian uskonnoista, korostaen kaiken olevaisen yhteyttä ja ykseyttä, sekä toisaalta yksilön omia kokemuksia ja itse koettua henkisyyttä uskonnollisen auktoriteetin lähteenä. Uushenkisyydessä suhtaudutaan tyypillisesti kriittisesti ylhäältä käsin johdettuihin uskontoihin sekä pelkkää järkeä ja talouskasvua korostaviin yhteiskunnallisiin näkemyksiin. Uushenkisyys näkyy esimerkiksi mindfulnessin, meditaation, joogan, okkultismin sekä itsensä kehittämiseen ja ymmärtämiseen tähtäävien harjoitteiden yleistymisenä osaksi yksilökeskeistä valtavirtakulttuuria ja populaarikulttuuria länsimaissa erityisesti 1990-luvulta alkaen.

  Uushenkisyys pitää sisällään myös New Age -nimellä kulkevat uskonnon harjoittamisen muodot, jotka keskittyvät holistisiin kehon ja mielen hyvinvointiin pyrkiviin harjoituksiin.
  Additional Information

  Kirjoittaja: Inka Rantakallio


  Kirjallisuus:

  Campbell, Colin 2007. The Easternization of the West. A Thematic Account of Cultural Change in theModern Era. Boulder, CO: Paradigm Publishers.

  Heelas, Paul & Linda Woodhead 2005. Spiritual Revolution: Why Religion Is Giving Way to Spirituality. Malden, MA: Blackwell.

  Lynch, Gordon 2007. The New Spirituality: An Introduction to Progressive Belief in the Twenty-FirstCentury. London: I. B. Tauris.

  Partridge, Christopher 2004. The Re-Enchantment of the West. Vol. I. Alternative Spiritualities,Sacralization, Popular Culture, and Occulture. London/New York: Continuum.

  Ramstedt, Tommy & Terhi Utriainen 2018. Uushenkisyys. Teoksessa Ruth Illman & Kimmo Ketola & RiittaLatvio & Jussi Sohlberg (toim.), Monien uskontojen ja katsomusten Suomi. Kirkon tutkimuskeskuksenverkkojulkaisuja 48. 213–223. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus. Wood, Matthew 2007. Possession, Powerand the New Age. Ambiguities of Authority in Neoliberal Societies. Aldershot: Ashgate.

  Sources

  Lynch2007, Partridge2004, Ramstedt & Utriainen 2018

  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 30.9.2023: Uskontotiede:uushenkisyys. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Uskontotiede:uushenkisyys.)