Tiedeneuvonta:tietoon pohjautuva päätöksenteko

  Tieteen termipankista

  tietoon pohjautuva päätöksenteko

  Tämä sivu on vielä tarkistamatta
  tietoon pohjautuva päätöksenteko
  Määritelmä tutkimustiedon huomioon ottava päätöksenteko
  Selite

  Alunperin lääketieteen parissa kehitetty toimintamalli, jonka tavoitteena on edistää tutkitun tiedon käyttöä päätöksenteossa. Keskeisenä periaatteena "neuvoja neuvoo, päättäjä päättää".

  Tietoon pohjautuvassa (engl. evidence-informed) päätöksenteossa tutkimustiedon nähdään muodostavan vain yhden osan käytettävästä tietopohjasta, toisin kuin tietoon perustuvassa päätöksenteossa (engl. evidence-based), jossa päätöksien nähdään perustuvan tutkimustiedolle, ts. tutkimustiedolla on määräävämpi rooli. (Esim. MASOS2019[1], 14 ja Raivio2019[2], 81–82.)

  Antti Rinteen / Sanna Marinin hallitusohjelmassa 2019 annetaan lupaus tietopohjaisesta politiikasta:

  4. Lupaus tietopohjaisesta politiikasta

  Laadukas lainvalmistelu on keskeistä politiikan uskottavuuden ja legitimiteetin näkökulmasta. Sitoudumme tietopohjaisen politiikan tekoon sekä systemaattiseen vaikutusarviointiin kaikessa lainvalmistelussa. Syvennämme yhteistyötä tiedeyhteisön kanssa.

  Erikieliset vastineet

  evidence-informed decision makingenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  Hallitusohjelma 2019, MASOS 2019, Raivio 2019

  Alaviitteet

  1. MASOS2019
  2. Raivio2019

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Tiedeneuvonta:tietoon pohjautuva päätöksenteko. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Tiedeneuvonta:tietoon pohjautuva päätöksenteko.)