Tiedeneuvonta:tietoon perustuva päätöksenteko

  Tieteen termipankista

  Tietoon perustuva päätöksenteko

  Tämä sivu on vielä tarkistamatta
  Tietoon perustuva päätöksenteko
  Määritelmä päätöksentekotapa, jossa tutkitulla tiedolla on määräävä rooli
  Selite

  Tietoon perustuvassa (engl. evidence-based) päätöksenteossa tutkimustiedolla nähdään keskeinen, jopa määräävä rooli, toisin kuin tietoon pohjautuvassa päätöksenteossa (engl. evidence-informed), jossa tutkimustiedon nähdään muodostavan vain yhden osan käytettävästä tietopohjasta. (Esim. MASOS2019[1], 14) Siksi tietoon pohjautuvaa pidetään usein parempana muotona kuin tietoon perustuvaa.

  Malli on lähtöisin lääketieteestä, jonka piirissä alettiin 1970-luvulla keskustella siitä, miten terveydenhuollon rajalliset resurssit tulisi käyttää ja miten varmistetaan parhaat hoitotulokset. Päädyttiin siihen, että kaiken toiminnan pitää perustua tutkitun tiedon järjestelmälliseen hyödyntämiseen. [2]

  Erikieliset vastineet

  evidence-based decision makingenglanti (English)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  MASOS 2019

  Alaviitteet

  1. MASOS2019
  2. Raivio 2019

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Tiedeneuvonta:tietoon perustuva päätöksenteko. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Tiedeneuvonta:tietoon perustuva päätöksenteko.)