Tiedeneuvonta:tiedeneuvonanto

  Tieteen termipankista

  tiedeneuvonanto

  Tämä sivu on vielä tarkistamatta
  tiedeneuvonanto
  Määritelmä joukko erilaisia tiedeneuvonnan toimintatapoja, joilla tiedeyhteisön jäsenet tuovat tutkimustietoa päätöksenteon tueksi
  Selite

  Tiedeneuvonannon tarkoituksena on edistää tutkimustietoa hyödyntävää päätöksentekoa. Se voi pohjautua päätöksentekijöiden kysyntään, tiedeyhteisön tarjontaan tai vuorovaikutteiseen yhteistoimintaan. Toimijat voivat olla yksilöitä tai organisaatioita, ja heidän roolinsa voi vaihdella neutraalista, puolueettomasta tiedon välittämisestä tutkimustietoon perustuvien suositusten antamiseen.

  Tiedeneuvonantoa ja tiedeneuvontaa käytetään suomen kielessä osin samassa merkityksessä. Tiedeneuvonanto voidaan kuitenkin nähdä rajatumpana ja lähtökohtaisesti lineaarisempana toimintana kuin tiedeneuvonta.
  Lisätiedot

  Luettavaa:

  Risto Nieminen, Pekka Aula ja Jaakko Kuosmanen 8.5.2019: Tiedeneuvonanto on kartturi päätöksenteon mutkaisilla teillä. Keskisuomalainen.

  Päivi Tikka 15.3.2018: Tiedeneuvonanto osana vastuullista tiedettä ja tutkimusta. Vastuullinen tiede.

  Erikieliset vastineet

  science adviceenglanti (English)

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Tiedeneuvonta:tiedeneuvonanto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Tiedeneuvonta:tiedeneuvonanto.)