Terminologiaoppi:syysuhde

  Tieteen termipankista

  syysuhde | syy-seuraussuhde | kausaalisuhde

  Käsitekaavio: käsitesuhteet (Sanastokeskus TSK)
  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  syysuhde
  syy-seuraussuhde
  kausaalisuhde
  Määritelmä funktiosuhde, joka ilmaisee syyn ja seurauksen (TSK36)
  Selite Esimerkiksi käsitteiden 'lämpötilan nousu' ja 'lämpölaajeneminen' välillä vallitsee syysuhde,jossa lämpötilan nousu ilmaisee syyn ja lämpölaajeneminen seurauksen. (TSK36)

  Erikieliset vastineet

  causal relationenglanti (English)
  cause-effect relationenglanti (English)
  relation causaleranska (français)
  orsaksrelationruotsi (svenska)
  Kausalbeziehungsaksa (Deutsch)

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  TSK36, TSK9

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 14.6.2024: Terminologiaoppi:syysuhde. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Terminologiaoppi:syysuhde.)