Terminologiaoppi:redundantti määritelmä

  Tieteen termipankista

  redundantti määritelmä | liikanainen määritelmä

  redundantti määritelmä
  liikanainen määritelmä
  Määritelmä määritelmä, joka kuvaa useamman kuin yhden käsitteen
  Selite Määritelmän tulee määritellä vain yksi käsite. Muut käsitteet määritellään omissa termitietueissaan. Jos määritelmässä toistetaan esimerkiksi yläkäsitteen käsitepiirteitä, on määritelmä redundantti. Jos redundanssin aiheuttanutta käsitettä ei ole määritelty omana tietueenaan, voi redundantti määritelmä olla kuitenkin havainnollisempi kuin suppeampi vaihtoehto. Sanastossa, jossa kaikki käsitteet on erikseen määritelty, ei redundanttia määritelmää tulisi käyttää.

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  SK1989

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.5.2024: Terminologiaoppi:redundantti määritelmä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Terminologiaoppi:redundantti määritelmä.)