Teologia:rekognitio

  Tieteen termipankista

  rekognitio | hyväksyvä tunnustaminen

  rekognitio
  hyväksyvä tunnustaminen
  Määritelmä kristillisessä teologiassa normatiivinen statuksen muutos, joka vaikuttaa sekä tunnustajaan että tunnustettuun
  Selite

  Kreikan termit anagnorisis ja epignosis sekä latinan termit agnitio ja rekognitio sisältävät Aristoteleella, roomalaisessa oikeudessa ja Uudessa testamentissa ajatuksen hyväksyvästä tunnustamisesta eli rekognitiosta. Kyseessä on yleensä tiedollinen muutos, joka samalla aiheuttaa normatiivisen statuksen muutoksen tunnustetussa kohteessa ja usein myös tunnustajassa itsessään. Esimerkiksi oikeudellisessa adoptiossa syntyy näin vanhempi - lapsi -suhde ja Jumalan tunnustamisessa uskomisen ja ryhmäjäsenyyden status. Hyväksyvään tunnustamiseen liittyy myös kerronnallinen käänne esim. Joosefin veljien tunnistaessa Joosefin Egyptissä (Apt. 7:13, verbi anagnorizesthai).

  Modernina aikakautena rekognition ja tunnustamisen käsite on muun muassa Hegelin vaikutuksesta tärkeä oikeustieteessä, valtio-opissa ja filosofiassa. Teologinen hyväksyvän tunnustamisen käsite elää näiden alojen kanssa vuorovaikutuksessa ja samalla omaa käsitehistoriaansa jatkaen. Teologian terminologiassa on tärkeä erottaa tunnustamisen erilaiset käsitteelliset hahmot, kuten synnintunnustus ja oikean opin tunnustaminen (molemmat confessio). Rekognitio on näistä hahmoista erillinen tunnustamisakti, jossa painottuvat tiedollinen tunnistaminen ja hyväksyvä liittyminen kohteeseen.

  Erikieliset vastineet

  recognitionenglanti (English)

  Käytetyt lähteet

  SaarinenR2016b

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.4.2024: Teologia:rekognitio. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Teologia:rekognitio.)