hyväksyvä tunnustaminen

    Tieteen termipankista