Teologia:paavi

  Tieteen termipankista

  paavi

  paavi
  Määritelmä roomalaiskatolisen kirkon ylin johtaja sekä Rooman piispa
  Selite

  Kristinuskon alkuajoista lähtien Rooman piispaa on kutsuttu paaviksi. Ensimmäisenä paavina pidetään Jeesuksen opetuslasta Pietaria, jolle Jeesus sanoo: ”Tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni” ja ”olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet.” (Matt. 16:18-19). Pietarin ja hänen seuraajiensa katsotaan näiden sanojen perusteella johtavan Rooman lisäksi myös koko kristillistä kirkkoa. Termi paavi tulee latinan ja italian isää tarkoittavista sanoista.

  Paaviuden katsotaan yleisesti jatkuneen keskeytyksettä Pietarista nykypäivään saakka. Roomalaiskatolisen kirkon johtajuuden lisäksi paavi johtaa nykyään myös Vatikaanivaltiota eli Pyhää Istuinta. Muista kristillisistä johtajista poiketen paavi on siis valtionpäämies, joka voi kohdata poliittisia johtajia samalla diplomaattisella tasolla. Paavi vaikuttaa myös nimittämällä uudet piispat ja julkaisemalla kiertokirjeitä eli ensyklikoita sekä erinäisiä muita tekstejä.

  Paavin virkaan katsotaan kuuluvan oikean opin tulkinta ja kehittäminen sekä jopa tietynlainen erehtymättömyys. Hyvin harvoissa tapauksissa paavi on erehtymättömästi julistanut uusia oppeja eli dogmeja, kuten vuonna 1950 opin Marian taivaaseen ottamisesta. Paavi voi myös kutsua kokoon yleisen kirkolliskokouksen eli konsiilin. Vaikka paavi on kirkon ylin johtaja, katolisessa kirkossa vallitsee monisäikeinen tasapaino keskushallinnon (paavi, Vatikaani) ja paikallishallinnon (piispa, paikalliset kokoukset eli synodit) välillä.

  Paavi toimii virassaan yleensä kuolemaansa saakka. Uuden paavin valitsee konklaavi, vaalikelpoisista katolisen kirkon johtajista kokoonpantu elin. Uusi paavi valitsee itselleen sopivan uuden kutsumanimen, joka sopeutetaan eri kielialueiden paikallisiin nimiasuihin. Tällaista sopeutusta on käytetty suomessakin Johannes Paavali II:een saakka, mutta kahdesta viimeisimmästä paavista (Benedictus XVI, Franciscus) käytetään latinankielistä nimiasua. Paaviin liitetään monenlaisia titteleitä (avaintenhaltija, ruhtinas, pontifex eli sillanrakentaja, primas eli etusijan omaava, servus eli palvelija).

  Koska roomalaiskatolisen kirkon piirissä on noin puolet maailman kaikista kristityistä, paavin opetuksia ja linjauksia seurataan tarkkaan myös muissa kirkkokunnissa. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispallinen delegaatio vierailee paavin luona vuosittain Heikinpäivän (19.1.) aikaan. Termiä paavi (tai väljempää termiä ”isä”) saatetaan käyttää kristillisestä johtajasta muissakin kirkoissa, esimerkiksi Egyptin koptilaisuudessa.

  Erikieliset vastineet

  popeenglanti (English)
  der Papstsaksa (Deutsch)

  Käytetyt lähteet

  KarkinenJ2021, Metso&Ryökäs2005

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 21.4.2024: Teologia:paavi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Teologia:paavi.)