KarkinenJ2021

    Tieteen termipankista

    KarkinenJ2021: Jaro Karkinen 2021. Tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni: Paaviuden historia Pietarista Gregorius Suureen. Helsinki: Studium Catholicum.