Taidehistoria:veistos

  Tieteen termipankista

  Tällä käsitteellä ei ole otsikon muodostavia nimityksiä.

  Määritelmä

  1.     kolmiulotteinen teos, veistokuva tai kuvanveistotaiteen tuote, jonka valmistamiseen on käytetty esimerkiksi muovailua, veistoa tai valamista

  2.     valmistettu tuote fyysisessä tilassa
  Selite

  Veistoksen määritelmästä ei ole yksimielisyyttä, eikä siitä ole pysyvää määritelmää, vaan se on sidoksissa aikaansa. Veistoksen määritelmä on liittynyt muun muassa eurooppalaiseen taidekäsitykseen ja taiteen klassiseen traditioon. Veistoksella on yleensä aiemmin tarkoitettu eri tekniikoin ja materiaalein toteutettua kolmiulotteista kuvaa tai taideteosta. Veistoksen laajempi määritelmä perustuu käsitykseen siitä, että veistos voi viitata mihin tahansa valmistettuun tuotteeseen fyysisessä tilassa riippumatta esimerkiksi tuotteen alkuperäisestä tarkoituksesta.  Tällainen määritelmä mahdollistaa esimerkiksi irtautumisen Eurooppa-keskeisestä tarkastelutavasta.

  Kuvanveiston perinteiset tekniikat ja materiaalit ovat muovailu (savi, kipsi), veisto, leikkaaminen (puu), hakkaaminen (kivi), takominen ja valaminen (metalli, kipsi). Lisäksi uudempiin 1900-luvun tekniikoihin kuuluu muun muassa hitsaaminen metallista. Aiemmin käsitys veistoksesta on perustunut enemmän fyysiseen olemukseen ja materiaaliin. Erityisesti 1900-luvun alusta lähtien uusien materiaalien ja menetelmien johdosta veistoksen määrittely on muuttunut. Esimerkiksi veistoksen ja installaation tai ympäristöteoksen välistä eroa on vaikea määritellä. Veistoksen suhde tilaan on tullut tärkeämmäksi.

  Veistokset kuuluvat kuvanveiston, kuvataiteen alueeseen. Toisin kuin maalaukset, kolmiulotteiset veistokset on yleensä suunniteltu katsottaviksi eri katselupisteistä. Veistokset jaotellaan koon mukaan pienois-, monumentaali-, ja kolossaaliveistoksiin. Käyttötarkoituksen mukaan veistokset jaotellaan vapaisiin, koriste- ja rakennusveistoksiin.
  Lisätiedot lat. sculptūra

  Käytetyt lähteet

  DrothM2018, ClarkeM2010, PierreC2017, HarrisJ2006, Konttinen&Laajoki2000, Nurmi2011, Encyclopaedia Britannica, MOTSuomi

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.4.2024: Taidehistoria:veistos. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Taidehistoria:veistos.)