Konttinen&Laajoki2000

    Tieteen termipankista

    Konttinen, Riitta ja Laajoki, Liisa 2000. Taiteen sanakirja. Toim. Kaarina Turtia. Helsinki: Otava.