Semiotiikka:Tarton koulukunta

  Tieteen termipankista

  Tarton koulukunta

  Tarton koulukunta
  Selite

  Pietarilaissyntyisen semiootikon ja kirjallisuushistorioitsijan Juri Lotmanin (1922-93) toimesta virolaisessa Tarton yliopistossa kesällä 1964 perustettu semiotiikan koulukunta, joka pyrki edistämään alan tieteellistä keskustelua ja julkaisutoimintaa. Lotmanin ohella koulukunnan merkittävimmät edustajat olivat V. V. Ivanov, Boris Uspenski ja A. K. Žolkovski. Venäläisen formalismin ja Prahan koulukunnan tutkimusperinnettä omalla tavallaan jatkanut Tarton koulukunta on vetänyt puoleensa eri alojen tutkijoita, kuten matemaatikkoja, folkloristeja, orientalisteja sekä musiikin, kuvataiteen ja elokuvan tutkijoita. Tarton koulukunnan piirissä on kehitelty kokonaisvaltaista kulttuuriteoriaa, jossa taide nähdään ensisijaisesti yhteiskunnallishistoriallisena ilmiönä.

  Koulukunnan merkittävimpiin julkaisuihin kuuluvat Lotmanin Lektsii po strukturalnoi poetike (1964, Luentoja strukturaalisesta poetiikasta) ja Uspenskin Poetika kompozitsii (1970, Komposition poetiikka). 1980-luvulle tultaessa Tarton koulukunnan toiminta hiipui monien tarttolaistutkijoiden muutettua länteen.

  Erikieliset vastineet

  Tartu school of semioticsenglanti (English)
  Tartuskolanruotsi (svenska)
  Tartu Schulesaksa (Deutsch)
  Tartu semiootiline koolkondviro (eesti)

  Käytetyt lähteet

  HosiaisluomaY2003

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Semiotiikka:Tarton koulukunta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Semiotiikka:Tarton koulukunta.)