Oikeustiede:yliopistojen itsehallinto

  Tieteen termipankista

  yliopistojen itsehallinto
  koulutus- ja kulttuurioikeus

  Tarkastele käyttöesimerkkejä
  yliopistojen itsehallinto
  Määritelmä yliopistojen oikeus päättää itse toiminnastaan ja organisaatiostaan
  Selite

  Perustuslain 123 § sisältää säännöksen yliopistojen itsehallinnosta. Itsehallinto suojaa yliopistoja ulkopuoliselta puuttumiselta, mutta asettaa myös yliopistolle itselleen vaatimuksia. Yliopistot ovat itsenäisiä oikeushenkilöitä.

  Yliopistojen itsehallinto antaa niille oikeuden määritellä itse organisaationsa ja osittain opetuksensa alan. Yliopistoissa suoritettavista tutkinnoista säädetään kuitenkin asetuksella samoin kuin lailla säädetään siitä, mitä yliopistoja maassa on. Yhdessä perustuslain 16 §:n 3 momentissa säädetyn tieteen ja taiteen vapauden kanssa yliopistojen itsehallintoa koskeva säännös luo perustaa tieteen ja taiteen vapaudelle siltä osin kuin niitä harjoitetaan yliopistossa. Tutkimuksen valvonta tapahtuu tieteellisen kritiikin kautta.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Pentti Arajärvi

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 14.6.2024: Oikeustiede:yliopistojen itsehallinto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:yliopistojen itsehallinto.)