Oikeustiede:yhteismetsä (esineoikeus)

  Tieteen termipankista

  yhteismetsä
  esineoikeus

  yhteismetsä
  Määritelmä kiinteistöille yhteisesti kuuluva alue, joka on tarkoitettu käytettäväksi kestävän metsätalouden harjoittamiseen sen osakkaiden hyväksi
  Selite

  Yhteismetsä on kiinteistöteknisesti kiinteistöjen yhteinen alue samoin kuin esimerkiksi yhteinen vesialue. Yhteismetsä perustetaan kiinteistöjen omistajien sopimuksesta kiinteistötoimituksessa, jossa määritellään yhteismetsän alue ja osakaskiinteistöt sekä kunkin osakaskiinteistön osuuden suuruus (osuusluku). Osakaskiinteistöjen omistajat ovat yhteismetsän osakkaita ja he muodostavat yhteismetsän osakaskunnan.

  Kiinteistön osuus yhteismetsään kuuluu kiinteistönmuodostamislainsäädännössä määriteltyyn kiinteistön ulottuvuuteen samoin kuin osuudet muihinkin yhteisiin alueisiin. Esineoikeudellisesti ne määritellään kiinteistön tarpeistoon kuuluvaksi. Yhteismetsä on kiinteistötietojärjestelmän erillinen rekisteriyksikkö, jolla on oma rekisteritunnus. Muista yhteisistä alueista yhteismetsä poikkeaa käyttötarkoituksen lisäksi siinä suhteessa, että sen käytöstä ja hallinnosta säädetään yhteismetsälailla eikä yhteismetsään sovelleta muiden yhteisten alueiden käyttöä ja hallintoa säätelevää yhteisaluelakia.

  Yhteismetsän osakkailla ei ole välitöntä oikeutta yhteismetsän alueen fyysiseen käyttöön, kuten esimerkiksi puiden ottamiseen omiin tarpeisiin, rakennusten sijoittamiseen tai alueella metsästämiseen, vaan metsätalouden harjoittaminen ja alueen muu käyttö järjestetään osakaskunnan valitsemien toimielinten toimesta yhteismetsälain ja osakaskunnalle vahvistetun ohjesäännön määrittelemissä puitteissa. Yhteismetsä onkin nähtävä yhtenä metsätalouden harjoittamismuotona ja sijoitusmuotona metsätalouteen. Vielä nykyäänkin yhteismetsillä on merkitystä myös maa-ja metsätalouden harjoittamiseen liittyvänä tukimetsänä. Yhteismetsä antaa osakkaille taloudellista tuottoa ylijäämän jakamisen kautta ja lisää osakkaiden mahdollisuuksia metsään liittyvään virkistyskäyttöön.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Pauli Karvinen

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 4.3.2024: Oikeustiede:yhteismetsä (esineoikeus). (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:yhteismetsä (esineoikeus).)