Oikeustiede:yhteisön tilintarkastus

From Tieteen termipankki

yhteisön tilintarkastus

yhteisön tilintarkastus
Definition Tilintarkastajan suorittaman yhteisön tai säätiön tilikauden tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, kirjanpidon ja hallinnon tarkastuksen tavoitteena on selvittää, antavatko tilikauden tilinpäätös ja toimintakertomus noudatetun tilinpäätössäännöstön mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot sekä totuudenmukaisen kuvan yhteisön toiminnan tuloksesta ja sen taloudellisesta asemasta tilikauden päättyessä. Samassa yhteydessä tilintarkastajan tulee arvioida, onko johto toiminut lain edellyttämällä huolellisuudella vai onko se syyllistynyt tekoihin tai laiminlyönteihin, jotka saattavat antaa aihetta korvausvastuuseen. Mikäli tällaisia seikkoja ilmenee, tilintarkastajan on huomautettava niistä yhtiökokoukselle esitettävässä tilintarkastuskertomuksessa tai lievemmissä tapauksissa yhteisön hallitukselle annettavassa tilintarkastusmuistiossa.
Explanation

Tilintarkastuslainsäädäntö on kehittynyt osakeyhtiölain myötä. Aluksi säännöksiä oli vain osakeyhtiölaissa, josta niitä myöhemmin omaksuttiin muihin yhteisölakeihin ja säätiölakiin. Osakeyhtiölain ja oikeuskäytännön myötä kehittyneet säännökset siirrettiin 1990-luvulla erilliseen tilintarkastuslakiin, jota on sittemmin uudistettu pariin otteeseen.

Tilintarkastajalla tarkoitetaan tilintarkastuslaissa tarkoitettua henkilöä, joka on suorittanut tilintarkastajan ammattitutkinnon. HT-tilintarkastaja on tilintarkastusalan perustutkinto. Sen suorittamisen jälkeen voi pätevöityä KHT-tilintarkastajaksi. Tutkinnon lisäksi hänen tulee täyttää laissa mainitut soveltuvuutta ja työkokemusta koskevat edellytykset ja olla merkittynä Patentti- ja rekisterihallituksen Tilintarkastusvalvonnan pitämään rekisteriin. Tilintarkastajana voi toimia myös yhteisö, jossa enemmistö yhtiömiehistä tai osakeyhtiön äänistä on edellä tarkoitetuilla tilintarkastajilla.

Yhteisössä ja säätiössä tulee valita tilintarkastaja, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt vähintään kaksi seuraavista edellytyksistä: 1) taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa, 2) liikevaihto ylittää 200 000 euroa tai 3) yhtiön palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä. KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö on valittava, jos päättyneellä tilikaudella täyttyy vähintään kaksi seuraavista edellytyksistä: 1) taseen loppusumma ylittää 25 milj. euroa, 2) liikevaihto ylittää 50 milj. euroa tai 3) yhtiön palveluksessa on keskimäärin yli 300 henkilöä. Julkisessa osakeyhtiössä vähintään yhden yhtiökokouksen valitseman tilintarkastajan on oltava KHT-tilintarkastaja.
Additional Information
Kirjoittaja: Matti J. Sillanpää

Sources

Horsmanheimo&al2017

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 6.12.2022: Oikeustiede:yhteisön tilintarkastus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:yhteisön tilintarkastus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →