yhteisön tilintarkastus

From Tieteen termipankki
yhteisön tilintarkastus (Oikeustiede)

Tilintarkastajan suorittaman yhteisön tai säätiön tilikauden tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, kirjanpidon ja hallinnon tarkastuksen tavoitteena on selvittää, antavatko tilikauden tilinpäätös ja toimintakertomus noudatetun tilinpäätössäännöstön mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot sekä totuudenmukaisen kuvan yhteisön toiminnan tuloksesta ja sen taloudellisesta asemasta tilikauden päättyessä. Samassa yhteydessä tilintarkastajan tulee arvioida, onko johto toiminut lain edellyttämällä huolellisuudella vai onko se syyllistynyt tekoihin tai laiminlyönteihin, jotka saattavat antaa aihetta korvausvastuuseen. Mikäli tällaisia seikkoja ilmenee, tilintarkastajan on huomautettava niistä yhtiökokoukselle esitettävässä tilintarkastuskertomuksessa tai lievemmissä tapauksissa yhteisön hallitukselle annettavassa tilintarkastusmuistiossa.

Kieliopillinen koodaus (suomi)

Sanaluokka substantiivi
Sanamuoto
Perussanatyyppi
Johdostyyppi
Yhdysosamuoto
Suku
Alkuperä

Alaviite

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 7.02.2023: Nimitys:yhteisön tilintarkastus. (Tarkka osoite: https://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:yhteisön tilintarkastus.)