Oikeustiede:hallintokoneisto

  Tieteen termipankista

  hallintokoneisto

  hallintokoneisto
  Määritelmä viranomaisista ja muista julkishallinnon toimielimistä muodostuva rakenteellinen kokonaisuus
  Selite Hallintokoneiston perusrakenne koostuu kolmesta oikeudellisesti erillisestä toimielinten kokonaisuudesta. Nämä ovat valtionhallinto, kunnallishallinto ja eurooppalainen hallinto. Valtion ja kuntien hallinto ovat perinteisesti muodostaneet hallintokoneiston ydinalueen, ja niiden rinnalla eurooppalaisen hallinnon merkitys on 2000-luvulla kasvanut olennaisesti.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Olli Mäenpää

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 4.12.2023: Oikeustiede:hallintokoneisto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:hallintokoneisto.)