Oikeustiede:vedenkorkeuden muuttaminen

From Tieteen termipankki

vedenkorkeuden muuttaminen

vedenkorkeuden muuttaminen
Definition vesistön keskivedenkorkeuden pysyvä laskeminen tai nostaminen vesistössä tapahtuvin toimenpitein
Explanation

Vedenkorkeuden muutoksella pyritään yleensä parantamaan alueen käytettävyyttä. Suomessa 1950- ja 60-luvuilla suoritetuilla vesistöjen vedenkorkeuden laskuilla (eli vesistöjen järjestelyillä), pyrittiin parantamaan ympäröivän alueen kuivatustilaa tai ottamaan entistä vesialuetta uuteen käyttöön esimerkiksi viljelysmaaksi. Nykyään vedenkorkeuden laskuhankkeet ovat väistymässä vedenkorkeuden nostohankkeiden tieltä. Vedenkorkeuden nostamisella pyritään yleensä parantamaan alueen virkistyskäyttöedellytyksiä ja samalla myös vesistön ekologista tilaa. Vedenkorkeuden muuttaminen edellyttää yleensä hankkeen vaikutusalueella käyttöoikeuksien järjestelyä.

Käytetyt lähteet: Vesilaki (264/1961), Vesilaki (587/2011)
Additional Information
Kirjoittaja Jari Salila

Related Concepts

Sources

HE 277/2009 vp

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 9.12.2022: Oikeustiede:vedenkorkeuden muuttaminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:vedenkorkeuden muuttaminen.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →