Oikeustiede:vastuu ympäristöstä

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

vastuu ympäristöstä

vastuu ympäristöstä
Definition on osa Suomen perustuslakiin sisältyvää ympäristöperusoikeutta. Oikeus ympäristöön edellyttää käänteisesti myös kaikkien vastuuta siitä. Ympäristövastuu sisältää tavallisen lainsäädännön kautta julkisoikeudellisen, yksityisoikeudellisen ja rikosoikeudellisen ulottuvuuden.
Explanation "Vastuu … ympäristöstä … kuuluu kaikille" (PeL 731/1999, 20.1 §). Kaikilla tarkoitetaan Suomen oikeuden soveltamisen piirissä olevia yksityisiä luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä sekä julkista valtaa. Vastuu luonnosta, luonnon monimuotoisuuden suoja ja vastuu kulttuuriperinnöstä täsmentävät ympäristövastuuta. Vastuusäännös on sikäli epätyypillinen perusoikeusnormiston osa, että siinä ei lausuta kenelläkään olevan suoranaista oikeutta ympäristöön, vaan oikeuden ajatellaan toteutuvan käänteisesti kaikkien velvollisuuden kautta. Vastuusäännös on osa laajempaa pykälän ympäristöperusoikeutta, jolla ohjataan muiden perusoikeuksien ohella tavanomaisten lakien tulkintaa. Vastuu ympäristöstä toteutuu muun kansallisen lainsäädännön sekä kansainvälisten sopimusten ja EU-oikeuden tuella ja välityksellä.
Additional Information
Kirjoittaja: Kai T. Kokko

Related Concepts

Sources

Ekroos&al2010, KokkoK2008, VihervuoriP2011, HE1/1998, HE309/1993

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.2.2020: Oikeustiede:vastuu ympäristöstä. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:vastuu ympäristöstä.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg