Oikeustiede:vanhempainvastuu

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

vanhempainvastuu

vanhempainvastuu
Definition kansainvälisissä sopimuksissa ja unionin lainsäädännössä käyttöön otettu autonominen käsite, joka kattaa lapsen huollon ja edunvalvonnan
Explanation Lapsen huoltoa ja edunvalvontaa koskevat kansalliset käsitteet ja systematisointitavat ovat erilaisia, minkä vuoksi kansainvälisissä säädöksissä on alettu käyttää autonomista vanhempainvastuun käsitettä "parental responsibility", "responsabilité parentale". Kansainvälisessä perheoikeudessa käytetyn vanhempainvastuun käsitteen taustalla on lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus (Convention on Rights of Child, Lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus, SopS 59/1991).

Vanhempainvastuun käsitettä käytetään sekä Bryssel II a -asetuksessa että Haagin konferenssin laatimassa lastensuojelusopimuksessa (Convention of 19 October 1996 on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children, Yleissopimus toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpiteiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa, SopS 9/2011). Esimerkiksi lastensuojelusopimuksen 1.2 artiklassa vanhempainvastuun käsite on määritelty seuraavasti: "Tässä yleissopimuksessa käsite vanhempainvastuu sisältää vanhempien huoltajuuteen tai muuhun vastaavaan asemaan perustuvat vanhempien, edunvalvojien tai muiden lapsen laillisten edustajien oikeudet, valtuudet ja velvollisuudet huolehtia lapsesta tai hänen omaisuudestaan."

Vastaavanlainen kansallisten eroavaisuuksien vuoksi käyttöönotettu autonominen käsite kuin vanhempainvastuun käsite on aikuistensuojelusopimuksessa (Yleissopimus aikuisten kansainvälisestä suojelusta, Convention of 13 January 2000 on the International Protection of Adults, SopS 11/2011) käytetty aikuistensuojelun -käsite.
Additional Information
Kirjoittaja: Katja Karjalainen

Related Concepts

Sources

LagardeP1998, s. 543-545, HelinM2013, s. 468

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 11.8.2020: Oikeustiede:vanhempainvastuu. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:vanhempainvastuu.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →