Oikeustiede:työsuojeluvaltuutettu

  From Tieteen termipankki

  työsuojeluvaltuutettu

  työsuojeluvaltuutettu
  Definition henkilö, joka edustaa työntekijöitä työpaikan työsuojelun yhteistoiminnassa sekä suhteessa työsuojeluviranomaisiin
  Explanation

  Työsuojeluvaltuutettu on valittava työpaikassa, jossa säännöllisesti työskentelee vähintään kymmenen työntekijää. Myös pienempien työpaikkojen henkilöstöllä on oikeus valita valtuutettu. Työpaikan toimihenkilöasemassa olevilla työntekijöillä on oikeus valita oma työsuojeluvaltuutettu. Yhteinen työsuojeluvaltuutettu voidaan valita edustamaan samalla työpaikalla työskenteleviä, eri työnantajien palveluksessa olevia työntekijöitä. Työsuojeluvaltuutettu valitaan työpaikan henkilöstön keskuudesta niin, että kaikilla on mahdollisuus osallistua vaaliin. Samalla valitaan kullekin työsuojeluvaltuutetulle kaksi varavaltuutettua. Valtuutetun toimikausi on kaksi tai julkisella sektorilla vaihtoehtoisesti neljä vuotta.

  Työsuojeluvaltuutetuksi ja työntekijöiden luottamusmieheksi voidaan valita sama henkilö. Jos työpaikalla on valittu erikseen luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu edustaa työntekijöitä vain työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevissa asioissa.

  Työsuojeluvaltuutettu on henkilö, jolle työntekijät voivat esittää työympäristöä koskevia korjausehdotuksiaan. Valtuutettu käsittelee tällaisen asian ensi vaiheessa asianomaisen työnjohtajan ja työsuojelupäällikön kanssa tai muulla sopivalla tavalla, esimerkiksi ilmoittamalla asiasta työsuojelutoimikunnalle tai tarvittaessa työsuojeluviranomaiselle. Työsuojeluvaltuutettu pitää muutenkin yhteyttä näihin työsuojelua hoitaviin tahoihin työpaikan olojen kehittämiseksi.

  Tehtäväänsä varten työsuojeluvaltuutetun tulee perehtyä työsuojelumääräyksiin sekä työpaikan turvallisuus-ja terveellisyysoloihin. Valtuutettu osallistuu tarvittaessa työsuojelua koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada nähtäväkseen kaikki työsuojelulakien mukaan pidettävät asiakirjat ja luettelot, kuten työaika-ja vuosilomakirjanpidon ja työsuojelutarkastusten pöytäkirjat. Hänellä on myös oikeus saada työsuojelutehtävien hoitamista varten kohtuulliseksi ajaksi vapautusta varsinaisista työtehtävistään sekä oikeus saada korvaus ansionmenetyksistä ja työajan ulkopuolella suoritetuista tehtävistä.

  Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus keskeyttää välitöntä ja vakavaa vaaraa aiheuttava työ (ks. työnkeskeyttämisoikeus). Työsuojelun valvonnassa työsuojeluvaltuutetulla on asianosaisen asema, jonka nojalla hänellä on mm. oikeus tulla kuulluksi hallintomenettelyssä ja oikeus valittaa työsuojeluviranomaisen päätöksestä. Hänellä on myös oikeus tehdä muistutus sillä perusteella, että työsuojeluviranomainen ei ole ryhtynyt jatkotoimiin tarkastuksessa havaitun epäkohdan johdosta. Työsuojeluvaltuutetun erityinen suoja työsuhteen päättämistä vastaan on järjestetty samalla tavoin kuin luottamusmiehen irtisanomissuoja (erityinen irtisanomissuoja).

  Työsuojeluvaltuutettu toimii myös yhteistoimintalain ja sopimusten mukaisena yhteistoimintahenkilönä työsuojeluasioissa. Jos työnantaja suunnittelee työympäristön muutoksia, jotka olennaisesti vaikuttavat henkilöstön asemaan, niistä on neuvoteltava työsuojeluvaltuutetun kanssa (ks. yhteistoimintamenettely).
  Additional Information
  Kirjoittaja: Jorma Saloheimo

  Related Concepts


  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 22.9.2023: Oikeustiede:työsuojeluvaltuutettu. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:työsuojeluvaltuutettu.)