Oikeustiede:toimintakelpoisuuden rajoittaminen

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

toimintakelpoisuuden rajoittaminen

toimintakelpoisuuden rajoittaminen
Definition edunvalvontaoikeuteen kuuluva oikeudellinen menettely, jolla rajoitetaan täysi-ikäisen ihmisen oikeutta tehdä varallisuuttaan koskevia sopimuksia tai muita oikeustoimia taikka oikeutta vallita tiettyä omaisuuttaan
Explanation Jos täysi-ikäinen henkilö ei päätöskykynsä riittämättömyyden vuoksi kykene huolehtimaan asioistaan, hänelle voidaan määrätä edunvalvoja, jonka tehtävänä on tehdä tarpeelliset päätökset päämiehensä puolesta. Edunvalvojan määrääminen ei oikeudellisesti kavenna päämiehen omaa päätösvaltaa. Joissakin tapauksissa edunvalvojan määrääminen ei kuitenkaan yksin riitä suojaamaan päämiestä, koska päämies kykyjensä riittämättömyyden vuoksi käyttää päätösvaltaansa etujensa vastaisesti esimerkiksi tekemällä huonoja sopimuksia tai hukkaamalla omaisuuttaan. Tällaisissa tapauksissa päämiehen oikeustoimikelpoisuutta voidaan holhoustoimesta annetun lain (442/1999) mukaan rajoittaa.


Voimakkain toimintakelpoisuuden rajoitus on vajaavaltaiseksi julistaminen. Se rinnastuu aikaisemmassa laissa tunnettuun holhottavaksi julistamiseen. Päämiehelle jää tällöin itselleen ainoastaan oikeus tehdä laissa mainittuja, lähinnä tavanomaisia ja vähämerkityksisiä oikeustoimia. Tavallisesti turvaudutaan kuitenkin vajaavaltaiseksi julistamista lievempiin rajoituksiin. Tällöin ne oikeustoimet tai omaisuus, joiden osalta päätösvalta siirtyy edunvalvojalle, yksilöidään toimintakelpoisuuden rajoittamista koskevassa päätöksessä.
Additional Information
Kirjoittaja: Markku Helin

Related Concepts

Sources

VälimäkiP2013

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 5.4.2020: Oikeustiede:toimintakelpoisuuden rajoittaminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:toimintakelpoisuuden rajoittaminen.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →