Oikeustiede:todistusfakta

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

todistusfakta

todistusfakta
Definition Laajassa merkityksessä todistusfaktalla eli tosiasialla tarkoitetaan mitä tahansa seikkaa, jolla on merkitystä todisteena. Teknisessä merkityksessä todistusfakta on seikka, josta voidaan suoraan tehdä todistelun kohteena olevaa todistusteemaa koskevia päätelmiä.
Explanation

Suhde apufaktoihin. Muiden todisteiden merkitys kulkee todistusfaktojen kautta; niitä kutsutaan apufaktoiksi. Onko kyseessä todistusfakta vai apufakta, riippuu siitä, voidaanko kokemussääntöjen tai loogisen päättelyn perusteella sanoa, että (todistus)fakta saattaa osoittaa todistusteeman olemassaolon.

Todistusfaktojen monimuotoisuus. Ei ole tarpeen selostaa, millaiset tosiasiat voivat olla todistusfaktoja; asia riippuu kokemussäännöistä. Niiden valossa merkitystä voi olla lähes kaikella, mitä ihminen aisteillaan voi havaita ja miten hän voi havaintojaan tulkita.

Negatiiviset todistusfaktat. Todistusfaktat voivat olla myös negatiivisia siinä merkityksessä, että jotakin relevanttia ei ole voitu havaita. Negatiivisilla havainnoilla on merkitystä etenkin loogisen päättelyn yhteydessä. Esimerkiksi: (1) Tutkimuksissa ei ole voitu havaita mitään siihen viittaavaa, että tulipalo rakennuksessa olisi voinut syttyä itsestään, esim. sähköjohdoista, lämmityksestä tai itsesytytyksestä. (2) Rakennus oli syrjäisellä paikalla, josta ei löytynyt muita henkilöitä kuin syytetty X. Riippuu tietenkin tutkinnan luotettavuudesta, miten suuri todistusarvo negatiivisilla faktoilla (1) ja (2) on, mutta kokemussääntöjen ohella todistusharkinnassa on tietysti aina mahdollista käyttää yleisen logiikan sääntöjä, esim. juuri poissuljentaa: (1) joko A tai B (2) ei A (3) siis B. Tällöin on kyseessä päätelmäketju, jonka todistusarvo riippuu siitä, miten luotettavia tyhjentävyysolettama (1) ja poissuljentaolettama (2) ovat. Jos (1):n todistusarvotodennäköisyytenä on P1 ja (2):n P2, päätelmän (3) todistusarvo on P1 x P2.

Riidanalaiset todistusfaktat. Jotta jokin seikka olisi todistusfakta, ei sen olemassaolon tarvitse olla sinänsä riidaton. Apufaktatodistelua voidaan kohdistaa paitsi todistusfaktan todistusarvoon, myös sen olemassaoloon sinänsä.
Additional Information
Kirjoittaja: H. T. Klami (teoksessa EIF IV, tarkastanut Mikko Vuorenpää)

Related Concepts

Sources

JonkkaJ1993, KlamiHT1987

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 28.9.2021: Oikeustiede:todistusfakta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:todistusfakta.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →