Oikeustiede:todistajanpsykologia

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

todistajanpsykologia

todistajanpsykologia
Definition oikeuspsykologian alaan kuuluvaa tutkimusta ja käytäntöä, joka liittyy todistajan havaintojen, muistiprosessien, haastattelun ja lausuntojen luotettavuuden psykologiseen selvittämiseen
Explanation

Todistajanpsykologisessa tutkimuksessa hyödynnetään psykologian kokeellisen tutkimuksen menetelmiä kuten laboratorio- ja kenttätutkimuksia. Laajamittaisten tutkimusten tuloksena eräistä kysymyksistä on olemassa myös niin sanottuja metatutkimuksia, joissa useita samaa aihetta koskevia tutkimustuloksia on analysoitu kootusti. Kokeellisista tutkimuksista on saatavissa oikeudellisten toimijoiden käyttöön laajassa määrin tietoa, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi todistajankertomusten virhelähteiden kartoituksessa. Tällaisia tutkimustuloksia on olemassa esimerkiksi johdattelun vaikutuksesta kuulustelumenettelyissä, lapsitodistajien kuulustelemisesta, esitutkinnassa, henkilön tunnistamiseksi järjestettävän tunnistamistilaisuuden järjestelyistä ja todistajan subjektiivisen varmuuden merkityksestä näytön arvioinnissa.

Todistajanpsykologisella tutkimustiedolla voi olla oikeudellisessa päätöksenteossa merkitystä esimerkiksi siten, että tuomioistuin hyödyntää todistajanpsykologisia kokemussääntöjä todistusharkinnassaan. Todistajanpsykologisten kokemussääntöjen tuntemisen ja hyödyntämisen voidaan olettaa parantavan ratkaisutoiminnan varmuustavoitetta, kun tuomioistuin niiden avulla tiedostaa esimerkiksi todistajankertomukseen liittyvät virhelähteet sekä kykenee perustellusti ja eritellysti arvioimaan, mikä merkitys todistajankuulustelussa esiin tulevilla aputosiseikoilla todistajan kertomuksen luotettavuuden kannalta on. Korkein oikeus onkin eräissä ennakkopäätöksissään hyödyntänyt todistajanpsykologista tutkimusta näytön arvioinnissaan (ks. KKO 2002:47, KKO 2004:60 ja KKO 2013:96). Todistajanpsykologista tutkimustietoa voidaan hyödyntää myös lainvalmistelussa. Esimerkiksi esitutkintalakiin lisätty, ryhmätunnistusta koskeva sääntely on perustunut todistajanpsykologiseen tutkimustietoon.
Additional Information
Kirjoittaja: Timo Saranpää

Related Concepts

Sources

Haapasalo&al2000, StanikićT2015, StanikićT2014

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.9.2021: Oikeustiede:todistajanpsykologia. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:todistajanpsykologia.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →