Oikeustiede:testamentin muoto

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

testamentin muoto

testamentin muoto
Definition perintökaaren testamenttiasiakirjalle asettamat vähimmäisvaatimukset, joiden tulee täyttyä, jotta testamentti olisi mahdollista panna täytäntöön perittävän kuoleman jälkeen
Explanation Testamentti on määrämuotoinen oikeustoimi. Muoto ei ole itsetarkoitus, vaan keino, jolla pyritään turvaamaan testamentin tekijän tarkoitusten välittyminen jälkeen eläville sekä testamentin tekijän vakaa harkinta. Testamentti on tehtävä kirjallisesti, kahden todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä. Testamentin tekijän allekirjoitettua asiakirjan tai tunnustettua siinä olevan nimikirjoituksensa oikeaperäiseksi todistajien on vahvistettava testamenttiasiakirja nimikirjoituksillaan. Testamentin muodosta on säädetty perintökaaren 10 luvussa.

Testamentin todistajien tulee olla esteettömiä. Asiasta on perintökaaressa erityissäännös (PK 10:4). Testamentin todistajiin ei siten sovelleta oikeudenkäymiskaaren esteellisyyssääntöjä. Esteellisyysperusteita on neljä. Ikänsä vuoksi esteellisiä todistamaan ovat alle 15-vuotiaat. Sairauden vuoksi esteellisiä ovat ne, jotka eivät sieluntoiminnan häiriön vuoksi kykene todistamaan. Lisäksi on joukko avioliiton, sukulaisuuden ja lankouden perusteella esteellisiä testamentin todistajia. Esteellinen on myös sellainen henkilö, jonka oma etu on jollakin tavalla riippuvainen testamentin tekemisestä. Tällöin puhutaan intressijääviydestä. Tällä perusteella esteellisiä ovat ensi sijassa ne, joiden hyväksi testamentti on tehty. Testamentin toimeenpanija voi olla testamentin todistajana, jos hänelle määrätty palkkio ei ole niin suuri, että häntä voidaan pitää edunsaajana.

Todistajan esteettömyys arvioidaan testamentin tekohetken mukaan. Näin ollen esimerkiksi testaattorin eronnut vaimo voi olla testamentin todistajana, vaikka aviopuoliso ei muuten kelpaakaan todistajaksi.

Tärkeä muotoon kuuluva seikka on se, että todistajien on tiedettävä asiakirjan olevan testamentti. Juuri tietoisuusvaatimus tekee mahdolliseksi erottaa testamentti esimerkiksi lahjasta tai avioehdosta. Jos ei tiedä, mitä asiakirjaa todistaa, ei todistamisen keskeinen tavoite toteudu.

Laki ei suoraan edellytä, että testamentti varustetaan otsikolla, mutta asiakirjan nimeäminen testamentiksi helpottaa käytännössä oikeustoimen erottamista sitä lähellä olevista toimista. Testamenttiin on syytä merkitä myös päiväys sekä todistamisen yhteyteen selostus siitä, että testamentin tekijä on ollut terveessä ja täydessä ymmärryksessä ja että hän on ymmärtänyt testamentin merkityksen allekirjoittaessaan testamentin. Tämä ns. todistusklausuuli on tarvittaessa löydettävissä jokaisesta asiakirjakaavoja sisältävästä kokoelmasta.
Additional Information
Kirjoittaja: Aulis Aarnio

Related Concepts

Sources

Aarnio&Kangas2015, s. 159 ss., AarnioA1969, LahtinenO1957

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 2.6.2020: Oikeustiede:testamentin muoto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:testamentin muoto.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →