Oikeustiede:hätätilatestamentti

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

hätätilatestamentti

hätätilatestamentti
Definition pakottavassa tilanteessa tehty testamentti, joka ei täytä jälkisäädökselle normaalitilanteessa asetettuja muotovaatimuksia
Explanation Normaalitestamentille säädetyistä muotovaatimuksista voidaan poiketa vain hätätilatestamentilla. Tällöin on erotettava kaksi tapausta. Pakottavan syyn vuoksi testamentin voi tehdä 1) suullisesti kahden todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä (suullinen hätätilatestamentti) tai 2) todistajittakin omakätisesti kirjoitetulla ja allekirjoitetulla asiakirjalla (holografinen testamentti).

Holografista testamenttia koskeva omakätisyysvaatimus ei lain mukaan toteudu silloin, kun asiakirjan teksti on laadittu koneella ja vain allekirjoitus on omakätinen. Koska hätätilatestamentti tehdään tavallisesti äärioloissa, esiintyy myös välimuototapauksia, joissa esimerkiksi osa tekstistä on laadittu koneella, osa käsin. Testamentti saattaa olla tällöin pätevä, jos kokonaisuutena ottaen omakätinen osuus on hallitseva. Korkein oikeus on lisäksi eräässä tapauksessa katsonut päteväksi jälkisäädöksen, joka oli laadittu hätätilatestamentin muotoa noudattamatta, kun käytetty muoto voitiin tapauksen olosuhteet huomioon ottaen rinnastaa hätätilatestamentin muotoon (KKO 1987:37).

Hätätilatestamentin laatimiseen liittyvä pakottava syy voi olla joko fyysinen tai psyykkinen. Fyysinen este normaalimuotoisen testamentin tekemiseen voi olla esimerkiksi vakava ja äkillinen vammautuminen (liikenneonnettomuus). Vastaava tilanne on kysymyksessä silloin, kun henkilö ei kykene enää sairauden taikka sairauskohtauksen takia normaaliin testamentin tekoon. Sydäninfarktit, pitkälle edennyt syöpä ja vaaralliseksi osoittautunut leikkauksen jälkitila ovat myös esimerkkejä hätätilan toteuttavasta tilanteesta.

Psyykkinen este on esimerkiksi itsemurhaa edeltävä tila, jossa henkilö ei yksinkertaisesti enää ehdi saada aikaan normaalimuotoista testamenttia. Psyykkinen este ei kuitenkaan saa olla niin merkittävä, että se tekee testamentin pätemättömäksi. Toisin sanoen: kysymyksessä ei voi olla vakava sieluntoiminnan ja sitä kautta oikeustoimikelpoisuuden häiriö.

Hätätilatestamentti on voimassa vain määräajan. Se raukeaa perintökaaren 10 luvun 3 §:n mukaan kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun testamentin tekijällä on hätätilan lakattua ollut tilaisuus tehdä normaali testamentti. Aika voi koostua useammasta jaksosta.
Additional Information
Kirjoittaja: Aulis Aarnio

Related Concepts

Sources

AarnioA1969, HelinM1987, Aarnio&Kangas2015, s. 187 ss.

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.5.2020: Oikeustiede:hätätilatestamentti. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:hätätilatestamentti.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →